ANBI & CBF

Stichting Run4Schools is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) instelling. Daarnaast is de stichting een Erkend Goed Doel volgens het CBF keurmerk.  Conform de transparantie voorwaarden van ANBI volgt hieronder een overzicht van onze gegevens:

Officiële naam: Stichting Run4Schools

Fiscaal nummer: 8143.91.333
KvK: 34219421

Rekeningnummer: NL03 INGB 0668 5877 92
Contactgegevens
Contactgegevens van Stichting Run4Schools >

Doelstelling
Inspiring young lives. Meer dan 5.000 kinderen op drie lagere scholen en een middelbare school in het achtergestelde township Mitchells Plain spreken we aan op hun talent via in- en naschoolse activiteiten op het gebied van sport en spel.

Beleidsplan
Onze plannen voor de komende jaren kun je lezen in ons BELEIDSPLAN 

Samenstelling organisatie
Stichting Run4Schools werkt met een onbezoldigd bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee bestuursleden. Het bestuur wordt daarnaast bijgestaan door een ondersteunend team van vrijwilligers. Meer informatie over de bestuursleden en het ondersteunende team vindt u HIER.

In Zuid Afrika worden de projecten van stichting Run4Schools uitgevoerd door onze sportcoaches, onder leiding van een algemeen manager. Daarnaast maken we dankbaar gebruik van vrijwilligers van de betrokken scholen. Meer info over ons team in Zuid Afrika vindt u HIER.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Op onze website en op onze Instagram & Facebook vind je het laatste nieuws over de activiteiten van en voor stichting Run4Schools.

Wordt ook donateur van Run4Schools

Doneren