Wat doen we en voor wie

In Kaapstad organiseren wij op vier basisscholen in het township Mitchells Plain ónze vorm van naschoolse opvang. Deze vier scholen zijn strategisch en met zorg uitgekozen. Ook kinderen van andere scholen mogen van het naschoolse programma gebruik maken.

  • Kinderen worden na school opgevangen, krijgen een voedzame lunch en sporten onder begeleiding van enthousiaste en gekwalificeerde coaches. Basketbal, voetbal, streetdance e.d. op speciaal daarvoor aangelegde sportvelden bij de school. Ook organiseren wij muzieklessen.
  • Onder schooltijd krijgt ieder kind tenminste één uur sport en muziekles per week.
  • Ons doel? De leerlingen gaan naar school, hebben plezier met elkaar, bouwen zelfvertrouwen op en blijven na schooltijd uit handen van jeugdbendes.

Waarom township Mitchells Plain?

Deze ‘banlieu’ van Kaapstad is een vergeten en verwaarloosd gebied. Een troosteloze wijk waar het afval hoog ligt opgestapeld, huizen eigenlijk niet de naam ‘huis’ verdienen en waar jeugdbendes vrij spel hebben. Officieel wonen er in Mitchells Plain bijna een miljoen gekleurde Zuid-Afrikanen, het feitelijke inwonerstal ligt op 1.5 miljoen. En het township blijft groeien…

Wat zijn de problemen?

Het merendeel van de leerlingen stroomt niet door van basisschool naar de middelbare school. Straatbendes rekruteren jongeren van de school en bedreigen en beroven de inwoners. Het grootste en meest beangstigende probleem is het veelvuldige drugsgebruik. De Tikverslaving (chemische drug) van jongeren maakt hen meedogenloos en gewetenloos.

De overheid heeft hierop weinig grip. Beroving, verkrachting en moord zijn helaas alledaagse gebeurtenissen in het township. Op dit moment ‘runnen’ we dus vier lagere scholen in Mitchells Plain en hier laten we kinderen kind zijn, ook na schooltijd. Maar we willen natuurlijk dat veel meer kinderen van naschoolse sportopvang kunnen profiteren. Hier is geld voor nodig.

Word ook donateur van Run4Schools

Doneren