Belastingvoordeel

Een schenking doen met belastingvoordeel? U kunt stichting Run4Schools steunen door donateur of sponsor te worden door eenmalig of periodiek een schenking te doen. Hiermee steunt u niet alleen stichting Run4Schools, maar u kunt ook een belastingvoordeel behalen. Welke fiscale mogelijkheden zijn er? Bekijk hier informatie vanuit de Belastingdienst, over de voorwaarden wanneer een donatie aftrekbaar is.

Eenmalige schenking

Omdat stichting Run4Schools een zogenaamde ANBI-status heeft, zijn eenmalige schenkingen aan de stichting aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt voor eenmalige schenkingen wel een minimum drempel en een maximum als plafond. Uw
schenking aan stichting Run4Schools moet, tezamen met schenkingen aan andere goede doelen, in een jaar meer dan 1% van uw verzamelinkomen (= het totaal van de inkomens in box 1, 2 en 3), en minimaal 60 euro, bedragen. Maximaal kunt u een bedrag opvoeren dat 10% van uw verzamelinkomen bedraagt. Bekijk hier wat het verschil is tussen een eenmalige en periodieke donatie volgens de Belastingdienst.

Periodieke schenking

U kunt de genoemde grenzen van 1 en 10% vermijden door uw schenking aan stichting Run4Schools een periodiek karakter te geven. In het verleden was het, om het belastingvoordeel te genieten, noodzakelijk de periodieke schenking vast te
leggen in een notariële akte. Sinds 1 januari 2014 is het ook mogelijk uw schenking vast te leggen in een overeenkomst die u met ons aangaat. Dit bespaart notariskosten. In de overeenkomst met stichting Run4Schools legt u vast dat u gedurende minimaal vijf jaar schenkt aan de stichting. Uiteraard bepaalt u de hoogte van uw schenking zelf.  Wel moet van de Belastingdienst dit bedrag jaarlijks hetzelfde zijn. Deze jaarlijkse schenking is vervolgens voor u geheel aftrekbaar. Uiteraard is het nog altijd mogelijk uw schenking aan stichting Run4Schools notarieel vast te laten leggen middels een akte wanneer u dat prettiger vindt.

Schenking in de praktijk

Als u een schenkingsovereenkomst met stichting Run4Schools aangaat (of een schenking notarieel vastlegt) kan het belastingvoordeel aanzienlijk zijn. Het exacte voordeel is uiteraard afhankelijk van het belastingtarief van de top van uw inkomen. Aan de hand van een tweetal voorbeelden, laten wij u graag zien hoe u met belastingvoordeel een gift kunt doen.

Voorbeeld 1, voordeel voor uzelf

U schenkt aan Run4Schools€ 150,-
U krijgt van de belastingdienst terug (42%)€ 63,-
De schenking kost u netto€ 87,-

Voorbeeld 2, voordeel voor Stichting Run4Schools

U wilt netto een bedrag schenken van€ 150,-
U schenkt aan stichting Run4Schools€ 258,-
U krijgt van de belastingdienst terug (42%)€ 108,-

Meer informatie

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt voordat u daadwerkelijk overgaat tot het doen van een schenking. Graag zijn wij u daarbij van dienst. U kunt hiervoor contact opnemen met penningmeester Thijs van Weezenbeek via 06- 47 09 21 74 of stuur een mail naar penningmeester@run4schools.nl