BESTUUR

Al onze bestuursleden verlenen hun expertise als vrijwilliger en ontvangen hier geen enkele financiële vergoeding voor. Zowel in Nederland (Stichting Run4Schools) als in Zuid-Afrika (Run4Schools Foundation Trust). De sportcoaches in Zuid-Afrika zijn part time in dienst van de scholen waar Run4Schools mee samenwerkt. Run4Schools maakt dit mogelijk via een maandelijkse subsidie.
De algemene coördinatie tussen de scholen, de sportcoaches en het bestuur is in handen van ons management team in Zuid-Afrika, bestaande uit Kaylin en Justin. Zij zijn full-time bij ons in dienst, tegen een voor Zuid-Afrikaanse begrippen modaal salaris.

Het ondersteunend team in Nederland werkt op basis van een onkostenvergoeding.

Leslie Pangemanan // oprichter // fondsenwerving

Eigenaar Sportclub

Personal trainer, hardlooptrainer, running therapeut en hardlopende fondsenwerver. Eerste Nederlander die inmiddels achttien keer de Two Oceans Marathon in Kaapstad heeft volbracht. Elk jaar met een groep hardlopers, die geld bij elkaar lopen voor zijn stichting. Was ook eerste Nederlander die namens het NOC*NSF sport als ontwikkelingshulp mocht opzetten in een township nabij Kaapstad. Daarna hebben de schoolkinderen van township Mitchells Plain hem nooit meer losgelaten. Leslie en zijn vrouw Anouk zijn in september 2021 geridderd voor hun tomeloze inzet voor de kinderen van Mitchells Plain.

I first visited South Africa in 1993 and worked for a sports development programme in Mitchells Plain. I wanted to do something for the young people in the community and since I am a runner, I thought maybe I can do something with my legs.
Source: South Africa The Good News, March 25, 2005.

Jan Knaap // Voorzitter // Zuid-Afrika

Manager Partnerships bij Fonds gehandicaptensport

Marathonloper, hardlooptrainer. In 2013 betrokken geraakt bij onze stichting door het lopen van de 56 km van de Two Oceans Marathon en het bezoek aan onze scholen. Vanaf 2014 bestuurslid met verschillende portefeuilles. Tegenwoordig verantwoordelijk voor organisatie & partnerships in Zuid-Afrika. Voorzitter vanaf najaar 2020.

Anneke Dijkstra // secretaris/events

Professional organizer & eigenaar van buroSTIPT

In 2013 mee als supporter tijdens de Two Oceans Marathon, in 2015, 2019, 2022 en 2024 zelf de ultra marathon gelopen. Sinds 2013 zette Anneke zich als vrijwilliger al veel in voor Run4Schools. In 2016 is ze gestart als penningmeester voor de stichting en sinds zomer 2017 vervult ze de functie van secretaris. In verband met een vacature voor de portefeuille communicatie en social media valt dit ook tijdelijk onder de verantwoordelijkheid van Anneke.

Thijs van Weezenbeek // penningmeester

Manager FP&A Brand Energy & Infrastructure Services

In 2017 en 2022 liep Thijs de Two Oceans Marathon met Run4Schools en vanaf eind 2017 is hij het bestuur komen versterken als penningmeester. Met een achtergrond als controller is hij helemaal thuis in de cijfermatige kant van de stichting.

Michael Bakker // fondsenwerving & partnerships

Cloud Pioneer & Commercial Lead @ Rapid Circle

Michael is al meerdere jaren intensief betrokken als vrijwilliger bij de stichting. In 2019 en 2023 liep Michael de Two Oceans Marathon met Run4Schools en in 2022 liep hij de halve marathon. Hij was toen zelf ruim 6 weken in Kaapstad. Naast zijn werk heeft hij toen veel voor ons team in Mitchells Plain kunnen betekenen.

Word ook donateur van Run4Schools

Doneren