BESTUUR

Al onze bestuursleden verlenen hun expertise als vrijwilliger en ontvangen hier geen enkele financiële vergoeding voor. Zowel in Nederland (Stichting Run4Schools) als in Zuid-Afrika (Run4Schools Foundation Trust). De sportcoaches in Zuid-Afrika zijn part time in dienst van de scholen waar Run4Schools mee samenwerkt. Run4Schools maakt dit mogelijk via een maandelijkse subsidie.
De algemene coördinatie tussen de scholen, de sportcoaches en het bestuur is in handen van onze sportmanager Frank Steyn in Zuid-Afrika. Hij is full-time bij ons in dienst, tegen een voor Zuid-Afrikaanse begrippen modaal salaris.

Het ondersteunend team in Nederland werkt op basis van een onkostenvergoeding.

Leslie Pangemanan // oprichter

Oprichter Stichting Run4Schools. Privé- en hardlooptrainer en running therapeut, die marathons aan de lopende band loopt. Eerste Nederlander die tien keer de Two Oceans Marathon in Kaapstad heeft volbracht. Elk jaar met een groep runners, die geld bij elkaar lopen voor zijn stichting. Was ook eerste Nederlander die namens het NOC*NSF sport als ontwikkelingshulp mocht opzetten in een township nabij Kaapstad. Daarna hebben de schoolkinderen van township Mitchells Plain hem nooit meer losgelaten. In 2004 leidde dit tot de oprichting van onze stichting.

I first visited South Africa in 1993 and worked for a sports development programme in Mitchells Plain. I wanted to do something for the young people in the community and since I am a runner, I thought maybe I can do something with my legs.
Source: South Africa The Good News, March 25, 2005.

Arjan Zwaan // Voorzitter // Events

Ondernemer in interim-management en recruitment, die marathons loopt. In 2013 betrokken geraakt bij onze stichting door het lopen van de 56 km van de Two Oceans Marathon en het bezoeken van één onze scholen. Vanaf voorjaar 2014 bestuurslid en verantwoordelijk voor al onze events: Two Oceans Marathon, Letterenloop, Dam tot Damloop, Sponsorlopen op scholen en wie weet straks wel meer.

Vanaf zomer 2016 voorzitter van de stichting.

Anneke Dijkstra // penningmeester

In 2013 mee als supporter tijdens de Two Oceans Marathon, in 2015 zelf de ultra marathon gelopen. Sinds 2013 zette Anneke zich als vrijwilliger al veel in voor Run4Schools. Begin 2016 startte ze als nieuwe penningmeester voor de stichting.

Harm Uittien // secretaris

Jurist van huis uit. Bos- en duinloper. Zet graag de beleidsmatige sporen uit voor onze stichting met maximale transparantie en relevantie voor al onze stakeholders.
Bestuurslid vanaf voorjaar 2014 en toen meteen het hardlopen maar weer opgepakt.

Jan Knaap // Communicatie

Reclameman, die marathons loopt. Heeft net zoals Arjan in 2013 de 56 km van de Two Oceans Marathon gelopen en was ook geraakt door wat hij daar gezien, gevoeld en ervaren heeft.
Vanaf voorjaar 2014 bestuurslid en verantwoordelijk voor alle communicatie en fondsenwerving. Hoopt bij veel fondsen, bedrijven en loopevents die nog een goed doel zoeken, een goed verhaal te mogen doen.

Anouk de Vries //  Support

Anouk is de vrouw van oprichter Leslie Pangemanan en 24/7 betrokken vanaf het allereerste uur.

Anno 2016 verantwoordelijk voor de externe communicatie o.a. via social media en beheer van de website. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan bestuur en vrijwilligers bij evenementen.

Word ook donateur van Run4Schools

Doneren